Ny forskning visar hur viktigt det är att föräldrarna får extra stöd i sitt föräldraskap redan från spädbarnsåldern – det kan vara direkt avgörande för barnets fortsatta utveckling och hälsa. Trots detta pekar en pågående kartläggning på att tillgången långtifrån motsvarar behoven när det gäller exempelvis samspelsstöd i tidig ålder.

För att lyfta fram behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0–1,5 år arrangerar Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetens-centrum anhöriga (NKA) en gemensam konferens. Vid konferensen presenteras utöver färska uppgifter om tillgången till samspelsstöd även ny forskning och konkret utvecklingsarbete. Varför är det viktigt att uppmärksamma de späda barnen och deras föräldrar, hur kan det göras i praktiken och vad kan Sverige lära av sina grannländer? Det är några av frågorna som besvaras.

Ladda ner programmet (PDF, 326 kB) (länk borttagen 2019-06-07)

När: 16–17 oktober
Plats: Folkets Hus i Stockholm

Kategori: Nyhet