Verksamhetsbidrag för tobaksförebyggande insatser med fokus på barn och ungdomar

Publicerat

Nu har ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande möjlighet att söka medel till sin verksamhet under 2018.

Folkhälsomyndigheten kommer att prioritera insatser som har ett fokus på att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar, och även insatser som har ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att öka förutsättningar för en jämlik hälsa.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 oktober 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas under januari 2018. Upp till 3,5 miljoner kronor kommer fördelas under förutsättning att regeringen beviljar medel.

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan