Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats har passerat den statistiska gräns som visar att spridning av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället. Övervakningen bygger på en statistisk modell utifrån hur sökmönstret har sett ut tidigare säsonger.

Tidpunkten för säsongsstart infaller i år cirka fyra veckor tidigare än i fjol. Vad detta innebär för den fortsatta utvecklingen av säsongen går inte att säga.

– Vi vet inte om årets säsong kommer att bli åt det tuffa hållet, eller åt det mildare. Vi följer utvecklingen men vi kan inte förutspå den, säger Lena Sundqvist, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Inom sjukvård och omsorg gäller att följa rutinerna för god vårdhygien, för att minska risken att smittan får spridning bland inneliggande patienter. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övrigt.

– Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare. Det minskar också risken att själv insjukna, säger Lena Sundqvist.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan bära på smitta, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, bör vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skola och förskola.

Handsprit biter inte på vinterkräksjukevirus (calicivirus) men kan användas som komplement till handtvätt med tvål och vatten eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som kan göra oss sjuka.

Fakta: Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar.
Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om vinterkräksjukan

Information om vinterkräksjuka från 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet