Övrig verksamhet inom myndigheten som är kopplad till olika vattenfrågeställningar kommer dock att kvarstå, inklusive mikrobiologiska övervakningsprogrammet för Legionella pneumophila.

– Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Under senare år har kommersiella aktörer etablerats och de analyser som Folkhälsomyndigheten har erbjudit finns nu med något enstaka undantag tillgängliga hos andra aktörer. Därför avvecklar vi Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium säger enhetschef Elisabeth Hallin-Bergvall.

Vattenrelaterade projekt som sker i samarbete med andra aktörer kommer dock att fortlöpa som planerat. Smittskydd och folkhälsa är en viktig del i arbetet och myndigheten kommer även i fortsättningen att förmedla kunskap kring hur vatten kan sprida sjukdomar.

Analys av miljöprov med misstanke om avsiktlig spridning berörs inte av avvecklingen och utförs även framöver.

Kategori: Nyhet