Folkhälsomyndigheten följer influensaläget på flera olika sätt för att kunna informera sjukvården, myndigheter och allmänhet om förekomst och spridning. Den informationen är en viktig del i samhällets beredskap.

En av de metoder som används är så kallad sentinelprovtagning, vilket innebär att ett enkelt näsprov tas på patienter med influensaliknande sjukdom. Provet skickas till Folkhälsomyndigheten som analyserar provet kostnadsfritt.

Genom sentinelprovtagningen går det att fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har influensa, vilka influensatyper som cirkulerar, om cirkulerande virus liknar de stammar som vaccinet skyddar mot och om det finns resistens mot antivirala läkemedel eller inte. Denna kännedom påverkar prognoserna kring epidemins utveckling och den praktiska handläggningen av patienter.

Vi söker nu fler sentinelläkare. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig.

Läs mer

Läs mer om sentinelprovtagningen

Anmäl dig här!

Kategori: Nyhet