Folkhälsomyndigheten utreder två utbrott av salmonella i Sverige tillsammans med övriga berörda myndigheter.

Företaget som marknadsför salamikorven beslutade om ett omedelbart tillbakadragande av sina produkter medan den fortsatta utredningen pågår, så snart som det blev känt att flera av de personer som insjuknat i salmonellainfektion hade ätit av korven.

Hittills har totalt 30 personer från olika län rapporterats sjuka av samma variant av salmonellabakterien som alltså troligen kan kopplas till salamikorven. Flest fall har rapporterats från Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Fler fall kan tillkomma trots att korven är tillbakadragen från butik. Eftersom salamin har lång hållbarhetstid kan den finnas kvar hos kunder som inte nåtts av beskedet om tillbakadragandet.

– Den som har ätit salamin och fått symtom på salmonellainfektion kan kontakta 1177 Vårdguiden eller sin vårdcentral, säger Linda Trönnberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Bland de vanligaste symtomen finns buksmärtor, feber, diarréer eller kräkningar. I ovanliga fall kan man bli svårare sjuk och behöva vårdas på sjukhus.

Ovanligt många fall av salmonellainfektion har rapporterats i Sverige sedan i somras. Folkhälsomyndigheten bedriver för närvarande två utbrottsutredningar tillsammans med Livsmedelsverket, SVA och berörda smittskyddsenheter och kommuner. Förutom den med trolig koppling till salami utreds en med koppling till importerade ägg.

Läs mer

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om salmonella

Läs mer om utbrotten som utreds

Kategori: Nyhet