Sverige har en unikt hög nationell vaccinationstäckning och en välfungerande barnhälsovård och elevhälsa. Tack vare detta har många allvarliga sjukdomar som var vanliga tidigare mer eller mindre försvunnit. Samtidigt finns utmaningar som behöver mötas. Den 2 oktober samlar Folkhälsomyndigheten sjuksköterskor, läkare, smittskyddsläkare, vårdutvecklare, barnhälsovårdsöverläkare, myndighetsfolk och andra för att under dagen diskutera dessa utmaningar. På programmet står bland annat:

  • Hur ska vi arbeta i områden med lägre vaccintäckning och med vaccintveksamhet och så kallad faktaresistens i ett förändrat medielandskap? Hur kan vi öppna för en respektfull dialog med föräldrar och barn?
  • Hur kan vaccinbrist förebyggas och hanteras på bästa sätt?
  • Hur ska vi implementera nya vacciner när barnhälsovård och elevhälsa redan har så många uppgifter?
  • Hur kommer framtidens vaccinprogram att se ut?

– Vi hälsar alla aktörer välkomna till en spännande dag, som vi förhoppningsvis kommer att lämna med ny kunskap och nyvunnen kraft i vårt gemensamma ansvar för fortsatt välfungerande och förbättrade vaccinationsprogram, säger Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Frågor och svar om vaccinationer

Kategori: Nyhet