– Det är positivt att så många är vaccinerade, men vi strävar efter att det ska bli ännu fler som skyddar sig mot cancer, säger epidemiolog Tiia Lepp.

HPV-vaccinet ges i över 70 länder och i Sverige är vaccinationsgraden bland flickor hög jämfört med många andra länder. Den senaste statistiken gäller år 2017 och visar att täckningen ligger kvar på samma nivå som åren innan. Generellt är dock vaccinationstäckningen något underskattad eftersom det finns vissa brister i inrapporteringen av vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret.

HPV-vaccinet erbjuds alla flickor i årskurs 5 eller 6 och ges i två doser. För att vaccinet ska ge bästa möjliga skydd är det viktigt att flickorna tar båda sprutorna.

Studier visar att HPV-vaccin är säkert och ger en god skyddseffekt mot allvarliga cellförändringar. De första fynden om effekt på invasiv cancer, har också rapporterats.

För att öka skyddet mot cancer i befolkningen har Folkhälsomyndigheten bedömt att även pojkar bör erbjudas HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. I september 2017 skickades ett förslag om detta till regeringen.

Läs mer

Vaccinationsstatistik

FolkhälsoStudio - interaktiv statistik

Kategori: Nyhet