Under 2017 anmäldes totalt 391 TBE-fall i Sverige, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan (figur 1).

Figur 1. Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1998–2017.

Graf som visar att antalet fall av TBE har ökat 1998-2017

Majoriteten av fallen anmäldes som tidigare från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern (figur 2). TBE finns dessutom fläckvis spritt i flera delar av övriga södra och mellersta Sverige. Med några få undantag så ökade TBE-incidensen under 2017 mer eller mindre i alla län där infektionen förekommer (se statistik över TBE).

Figur 2. De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittades under 2017. Flest smittades längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. I övrigt rapporterades spridda fall från södra och mellersta Sverige.

Karta som visar var i Sverige TBE-fallen smittades 2017

Likt tidigare år var det en större andel män (63 procent) än kvinnor bland de rapporterade fallen av TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–69 år, men spridningen var stor, från 1 till 95 år.

År 2017 startade TBE-säsongen i april och pågick så länge som till december. Flest personer insjuknade i juli. För varje enskild månad från juli till och med november anmäldes fler fall än någon gång tidigare under motsvarande månad sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form 2004.

Vädret kan påverka

Förutom att det anmäldes ovanligt många fall under 2017 har TBE-incidensen visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är oklart. Troligt är att vädret, som under sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer, hade en inverkan.

Tid för vaccinering

Även om det ännu inte har anmälts några TBE-fall hittills under 2018 är det nu hög tid för de personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination inför årets fästingsäsong. Detta i enlighet med landstingens smittskyddsenheters rekommendationer.

Skydd mot fästingar

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst. De brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan följande råd minska risken att bli fästingbiten:

  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.
  • Inspektera hela kroppen efter det att du har vistats i fästingområde.
  • Heltäckande kläder skyddar delvis mot fästingbett.

Läs mer

Sjukdomsinformation om TBE och information om skydd mot fästingar och smitta

Information om TBE-vaccination

Kategori: Nyhet