På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen regleras som narkotika från och med den 10 april 2018 (SFS 2018:115):

  • Bromadolin (även kallad U-47931e) som tillhör gruppen opioider
  • 2C-B-FLY som tillhör gruppen arylalkylaminer
  • 5F-MDMB-PICA och MMB-FUBICA (AMB-FUBICA) som tillhör gruppen syntetiska cannabinoider.

Nu krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2018:116):

• 4-HO-DPT och MET som tillhör gruppen tryptaminer

• CUMYL-4CN-B7AICA och 5Cl-AB-PINACA som tillhör gruppen syntetiska cannabinoider

• Acetylbensylfentanyl och bensoylbensylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

Från och med den 10 april krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet