– Hur många dödsfall som beror på värmen går inte säkert att säga eftersom vi inte har någon statistik som kopplar ett visst antal dödsfall till värmen. Den analysen kommer att göras i efterhand, säger Adam Roth, tf avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd.

Folkhälsomyndigheten övervakar hälsoläge och dödlighet i befolkningen. Den analys som görs av överdödlighet visar om den ligger inom eller över den förväntade variationen under olika årstider. Data från de senaste två veckorna pekar på en dödlighet som ligger strax över den förväntade variationen under sommaren, vilket stämmer överens med tidigare studier om dödlighet vid höga temperaturer.

– Även om statistiken visar en ökning så är det i nuläget lägre dödlighet än vid en normal vinter, och betydligt lägre än vid influensatoppar vintertid, säger Adam Roth.

Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Det finns studier som visar att långa perioder med höga temperaturer kan leda till överdödlighet framför allt bland dessa grupper men med hur mycket, vid vilka temperaturer och efter hur lång tid varierar avsevärt.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerade råd till olika målgrupper om vilka åtgärder man kan vidta för att förebygga ohälsa och sjukdom vid höga temperaturer. Man bör bland annat försöka ordna en sval miljö, öka vätskeintag, ordna svalkande åtgärder och vara uppmärksam på varningstecken för allvarlig påverkan av värmen.

Folkhälsomyndighetens råd om beredskap vid värmebölja

Kategori: Nyhet