– Utvecklingen är väntad eftersom de nya fallen är sådana som vi tidigare misstänkte tillhöra utbrottet och nu har kunnat bekräftas genom analyser, säger mikrobiologen Cecilia Jernberg.

Tillsammans med flera andra myndigheter samt berörda kommuner och landsting fortsätter nu Folkhälsomyndigheten att samordna smittspårningsarbetet, samt analysera de prover som kommer in från hälso- och sjukvården.

Hur många som drabbas vid detta och liknande utbrott är alltid svårt att uppskatta. Bara en liten andel av alla fall verifieras genom analyser. En del insjuknade söker inte vård, och bland de som gör det provtas inte alla. Aktuella uppgifter kring utredningen kommer att samlas i utbrottsrutan, som uppdateras på tisdagar så länge arbetet med smittspårning pågår.

Läs mer

Sjukdomsinformation om Ehec

Vanliga frågor om Ehec (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet