Resultaten från Folkhälsomyndighetens övervakning av Clostridioides difficile de senaste fem åren finns publicerade i tidskriften Emerging Infectious Disease.

‒ Det finns flera saker som påverkar incidensen av Clostridioides difficile lokalt och nationellt. Bland annat hur många prover som tas, diagnostikens känslighet, hur mycket antibiotika och vilken typ av antibiotika som används samt hur väl städning och vårdhygien fungerar, säger Thomas Åkerlund, utredare och mikrobiolog.

Rapporten visar att provtagningen har ökat samtidigt som diagnostiken blivit känsligare. Detta leder ofta till att fler fall upptäcks, men någon sådan trend har inte setts. Tvärtom har förekomsten minskat med 22 procent.

När det gäller användning av antibiotika, som är den vanligaste utlösande faktorn till sjukdomen, är kopplingen till den aktuella minskningen av Clostridioides difficile mellan år 2012-2016 mer oklar.

‒ Det finns ett starkt generellt samband mellan antibiotikaanvändning och infektion av Clostridioides difficile. Dock visar den nationella statistiken att den totala förbrukningen av antibiotika på sjukhusen, där sjukdomen är allra vanligast, inte förändrats nämnvärt under perioden 2012-2016. Lokala insatser har dock visat att en klok antibiotikaanvändning minskar förekomsten av sjukdomen och det är därför viktigt att fortsatt följa och se över antibiotikaförskrivningen, säger Thomas Åkerlund, utredare och mikrobiolog.

Utöver klok antibiotikabehandling finns det flera faktorer som pekar på att förbättrad vårdhygien, bland annat städning med klorin, har spelat en stor roll för minskningen. I flera fall har lokala utbrott bekämpats med vårdhygieninsatser, till exempelvis vid utbrottet i Jönköping 2011-2012. Samtidigt har de kända utbrottsbenägna typerna av Clostridioides difficile minskat kraftigt i landet. En annan faktor som sannolikt bidragit till minskningen är nationell och lokal övervakning för att upptäcka och hantera smittspridning i god tid.

Som jämförelse har Finland nyligen publicerat en liknande studie under samma tidsperiod som den i Sverige. Resultaten visade att incidensen i Finland varit oförändrad sedan 2010 och är idag drygt 20 procent högre än den i Sverige.

Läs mer

National Surveillance for Clostridioides difficile Infection, Sweden, 2009–2016

Statistik Clostridioides difficile

Kategori: Nyhet