Hittills har ehec-infektionen hos ett femtiotal personer som insjuknade under juli månad kunnat kopplas samman med hjälp av molekylärbiologiska analyser av bakteriernas arvsmassa. Ytterligare ett femtiotal personer misstänkts också vara drabbade. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna.

Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige. Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn. Tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, arbetar vi för att utreda utbrottet och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning, säger mikrobiolog Cecilia Jernberg.

Ehec

Ehec är vanligast under sensommaren, men om årets långa värmebölja har haft någon inverkan på smittspridningen är oklart.

Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är reservoar för ehec. Smittan kan spridas via kontakt med dessa djur eller kontakt med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel eller förorenat vatten.

Utbrott har beskrivits från många olika typer av livsmedel, som opastöriserad mjölk, rå köttfärs och bladgrönt. Även smitta från person till person förekommer.

Så kan du skydda dig

  • Skölj grönsaker, sallad och frukt noggrant.
  • Genomstek kött, framförallt köttfärs, och smaka inte på rå köttfärs.
  • Håll isär rått kött från andra livsmedel som ska ätas utan tillagning, t.ex. sallad och andra grönsaker.
  • Tvätta händerna noggrant innan matlagning och efter du hanterat rått kött.
  • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk.
  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten om ehec-infektion

Livsmedelsverket om ehec i livsmedel

Kategori: Nyhet