Under de senaste 20 åren har stora framsteg gjorts inom SRHR i WHO-region Europa och Centralasien. Mödra- och barnadödligheten har minskat kraftigt, användandet av preventivmedel har ökat och aborttalen har minskat. Men trots framstegen finns det fortfarande stora skillnader mellan och inom länderna:

  • Barnadödligheten är 20 gånger högre i länder med den högsta barnadödligheten i förhållande till de med den lägsta
  • Landet med den högsta mödradödligheten i regionen har 25 gånger högre dödlighet än det med den lägsta
  • Behovet av att tillgodose familjeplanering varierar stort i regionen, från 5 procent till nästan 23 procent, och är som störst bland de mest sårbara grupperna såsom de med låg socio-ekonomisk status, migranter och unga
  • Behovet av ökad tillgång till säker abortverksamhet har inte uppmärksammats tillräckligt liksom förebyggande och behandling av sexuellt överförda infektioner, ofrivillig barnlöshet och ungdomsmottagningar med fokus på sexuell hälsa
  • Det finns fortfarande ett betydande motstånd till att investera i sexualundervisning

Mötet i Stockholm arrangeras av Folkhälsomyndigheten och WHO. Det ingår som en del i Europas arbete för att genomföra de globala målen och Agenda 2030. Syftet är att påskynda utvecklingen för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan i Europa och Centralasien.

- Det är viktigt att lyfta problemen och konsekvenserna av sexuell och reproduktiv ohälsa, samt medvetandegöra att det finns grupper i befolkningen som inte åtnjuter sexuella rättigheter eller rätt till att vara den man är, fri från diskriminering, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Mötet är inte öppet för allmänheten men det kommer att finnas möjligheter att ta bilder och göra intervjuer med mötesdeltagarna på plats. På mötet deltar bland andra Nino Berdzuli, Programme Manager, Sexual and Reproductive Health, WHO Regional Office for Europe och statssekreterare Agneta Karlsson.

Var: Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Solna

När: 30-31 augusti kl:8:30-16

Anmälan och kontakt för media: Christer Janson, presschef Folkhälsomyndigheten, christer.janson@folkhalsomyndigheten.se, 070-712 96 54

Läs mer om mötet

Intercountry meeting on accelerating progress to improve sexual and reproductive health in Europe

Läs mer om SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kategori: Pressmeddelande