På två år har andelen unga som känner sig stressade ökat med 6 procentenheter. Det framgår av den undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört bland cirka 40 000 personer i Sverige.

Bland 16–29-åringarna är det 26 procent som anger att de känner sig stressade. Den andelen är 10 procentenheter högre än i befolkningen i stort. Tjejer i denna ålder uppger dubbelt så ofta som killar att de känner stress.

Oftare stress utanför arbetsmarknaden

Personer som står utanför arbetsmarknaden till följd av studier, arbetslöshet eller sjukskrivning, uppger dubbelt så ofta som yrkesarbetande att de känner sig stressade.

Bland studerande har andelen som uppger stress ökat med 9 procentenheter sedan 2016. Cirka åtta av tio studerande är mellan 16 och 29 år.

– Vad vi upplever som stress varierar från person till person. Det kan handla om tidspress men också om ekonomiska svårigheter, till exempel. Både att ha för mycket och för lite att göra kan leda till stress, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Långvarig stress utan tillräckligt med vila kopplas till ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa och för psykosomatiska symtom som huvudvärk, ont i magen eller sömnproblem.

Figur. Utvecklingen över tid i olika åldersgrupper.

Läs mer

Statistik psykiska hälsa
Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor
Folkhälsostudio
Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas
Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

Kategori: Nyhet