Totalt rör det sig om cirka 695 000 personer i åldersgruppen 65 år och äldre som har vaccinerat sig i de 14 landsting som deltar i insamlingen av uppgifter. Högst är vaccinationstäckningen bland personer mellan 75 och 84 år, följt av de som är 85 år och äldre.

Även bland personer som är under 65 år, är det fler som i år har vaccinerat sig under november. Totalt 2 procent jämfört med 1,6 procent föregående säsong.

– Datainsamlingen visar att efterfrågan på influensavaccin har ökat i alla åldersgrupper hittills den här hösten, säger epidemiolog AnnaSara Carnahan.

Det går inte att säga hur stor del av ökningen som kommer från personer i de medicinska riskgrupperna, där bland annat gravida ingår.

– Vi vet inte heller hur den begränsade tillgången på influensavaccin kommer att påverka den slutgiltiga vaccinationstäckningen för säsongen, säger AnnaSara Carnahan.

Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre ligger högre i alla landsting jämfört med föregående säsong. Flera landsting har redan nått upp till 50 procent vaccinerade eller fler i den här gruppen. Det gäller landstinget i Värmland, region Jönköping, Kronoberg, och Östergötland.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka som bör erbjudas vaccination mot influensa (uppdaterade 181129)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid brist på influensavaccin (nyhet 181127)

Kategori: Nyhet