Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås klassificeras som narkotika:

  • alfa-PEP, alfa-PHP och MDPBP som tillhör gruppen katinoner.
  • 6-APB som tillhör gruppen arylalkylaminer.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • 2C-H, 2-metylamfetamin (2-MA), 25E-NBOH, 25E-NBOMe och EFLEA som tillhör gruppen fenetylaminer.
  • AMB-CHMINACA och CUMYL-PeGACLONE som tillhör gruppen cannabinoider.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2-metylacetylfentanyl och 3-fluorometoxiacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
  • 2-fluoroetamfetamin (2-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
  • 1P-ETH-LAD som tillhör gruppen indolalkylaminer.
  • 4-HO-MPT som tillhör gruppen tryptaminer.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet