Projektet som kommer att pågå fram till år 2023, är ett samarbete mellan flera europeiska länder och koordineras av Folkhälsomyndigheten. Finansieringen står EU:s forsknings- och innovationsprogram för.

Syftet är att utveckla och leverera snabb diagnostik för ebola och andra hemorragiska febrar. Projektet ska också bidra till kapacitetsuppbyggnad i Afrika.

– Det är glädjande att vi fått det här samordningsuppdraget. Vårt P4-laboratorium är det enda i Norden som kan hantera så kallade högpatogena virus, såsom ebolavirus, som orsakar svår sjukdom och kan leda till dödsfall, och där effektivt vaccin och behandling saknas. Folkhälsomyndigheten deltar i flera internationella projekt som syftar till att öka den globala beredskapen för att kunna hantera kommande epidemier och pandemier, säger projektledaren Ali Mirazimi.

Det aktuella projektet är en del av ett större program som lanserades 2014, där syftet är att påskynda utvecklingen och framtagandet av vaccin och diagnostik mot ebola. Officiellt kommer projektet att presenteras den 1 januari 2019.

Kategori: Nyhet