Folkhälsomyndigheten följer hur influensan sprider sig i samhället genom flera olika datakällor. Sammantaget visar övervakningssystemet att säsongens epidemi är igång och att influensan började ta fart under förra veckan. Antalet rapporterade fall var då dubbelt så många som veckan innan.

- Aktiviteten är dock relativt låg fortfarande och ökningen förväntas avta under jul och nyår. Troligen når influensan sedan sin topp under februari, säger utredaren Emma Byström.

Hittills har de flesta fallen som rapporterats in via landets laboratorier varit av typen influensa A. Av de influensa A-prov som analyserats är majoriteten av typ A(H1N1)pdm09. Personer som är gravida, 65 år eller äldre, eller som har vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att skydda sig mot influensa genom att vaccinera sig. Vaccinet skyddar mycket bra mot denna influensasort.

– Under kommande veckor är det viktigt att personer som tillhör en riskgrupp, och som tror att de fått influensa, kontaktar vården. Det finns behandling som fungerar bra om den sätts in tidigt, säger Emma Byström.

Den som har frågor eller behöver medicinsk rådgivning kan kontakta 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Rekommendationer om vaccination mot influensa

Kategori: Nyhet