Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november och april och statistiken över antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka visar att spridningen nu har tagit fart i samhället.

– Vi har haft relativt milda säsonger de senaste fem åren och vi hoppas att detta är en trend som håller i sig, säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Inom sjukvård och omsorg gäller det att följa rutinerna för god vårdhygien, för att minska smittrisken bland inneliggande patienter. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället.

– Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare. Det minskar också risken att man själv insjuknar, säger Elsie Ydring.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan ha smittats, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skola och förskola.

De flesta typerna av handsprit har inte tillräcklig effekt mot vinterkräksjukeviruset (calicivirus). Ofta är det stora mängder virus som behöver tvättas bort. Därför rekommenderas noggrann rengöring med tvål och vatten. Efter handtvätt kan handsprit användas eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som kan göra oss sjuka.

Vinterkräksjuka enligt 1177

Fakta: Vinterkräksjukan

  • Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar.
  • Virus kan överleva länge i miljön och smitta från t ex textilier.
  • Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.
  • Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om vinterkräksjukan

Information om vinterkräksjuka från 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet