Under 2017 minskade den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exkl. metenamin) på recept med 2,2 procent jämfört med 2016, från 318 till 309 recept/1000 invånare och år.

Under 2016 ökade antalet recept/1000 invånare och år i gruppen barn 0–6 år jämfört med året före. Under 2017 sjönk dock antibiotikaförsäljningen på recept i åldersgruppen 0–6 år återigen (– 7,9 procent jämfört med 2016) och sett över en femårsperiod fortsätter antibiotikaförsäljningen i denna grupp att minska i samma takt. Sedan mitten på 1990-talet har antibiotikaanvändningen bland de yngsta barnen minskat med över 70 procent i Sverige.

Försäljningen av antibiotika som oftast används mot luftvägsinfektioner minskade med totalt 4 procent under 2017 jämfört med 2016. Även försäljningen av antibiotika som oftast används mot urinvägsinfektioner hos kvinnor 18–79 år minskade (– 1,1 procent) under 2017 jämfört med 2016.

Det finns stora regionala skillnader i den totala antibiotikaanvändningen på recept runtom i Sverige. Under 2017 låg Gotland högst med 353 recept per 1 000 invånare. Västerbotten låg lägst med 246 recept per 1 000 invånare. Under 2017 minskade försäljningen i 19 av 21 landsting och regioner jämfört med 2016. Störst procentuell minskning sågs i Västmanland och Uppsala (– 8,2 procent respektive – 7,6 procent).

Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per län. Recept/1000 invånare och 12-månadersperiod (Källa: Insikt, eHälsomyndigheten)

Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept.

*Den röda linjen i grafen indikerar Stramas nationella mål inom öppenvård på 250 recept/1000 invånare och år.

– Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta, det är bara då vi kan bromsa utvecklingen med ökande bakterieresistens. Så det är glädjande att se att den långsiktiga trenden med sjunkande användning i Sverige håller i sig, säger Vendela Wiener, Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Läs vår senaste kvartalsrapport

Kategori: Nyhet