Influensan närmar sig toppen

Publicerat

Influensaaktiviteten närmar sig toppen för säsongen och spridningen i samhället väntas fortsätta under de kommande veckorna. Antalet rapporterade fall från landets laboratorier har visat på en hög nivå av influensa under vecka 5 och 6. Som alltid är det svårt att i förväg säga när det vänder.

Det är fortsatt influensa B/Yamagata som dominerar spridningen. Överlag betyder det att säsongen är mindre intensiv vad gäller svårt sjuka patienter, jämfört med en influensa A-säsong. Trots det har hittills 156 intensivvårdade patienter med influensa rapporterats under säsongen. Knappt hälften av fallen har varit yngre än 65 år, och av dessa tillhörde hälften inte någon riskgrupp för svår influensasjukdom. Av de svårt sjuka med känd vaccinationsstatus som tillhörde någon riskgrupp var det endast 27 procent som var vaccinerade.

– Det är ovanligt att influensa B dominerar och ger så många influensafall. Övervakningen visar att influensan snart når sin kulmen, men fler kommer att insjukna under de kommande veckorna, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Under de två senaste säsongerna har användningen av antivirala läkemedel mot influensa ökat. Vid tidig behandlingsstart utgör de ett bra komplement till vaccination. Antiviral behandling rekommenderas för patienter med influensa som är svårt sjuka eller som tillhör en riskgrupp, oavsett vaccinationsstatus.

Läs mer om Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax med antivirala medel.

Kategori: Nyhet

Kontakt

AnnaSara Carnahan
Tfn: 010-205 23 63

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan