I nuläget pågår kontraktsförhandlingar mellan ministerrådet och Göteborgs universitet.

Beslutet i ministerrådet togs med stöd av en referensgrupp. Folkhälsomyndigheten är en av de nordiska folkhälsomyndigheter som ingår i referensgruppen som leds från Norge av Folkehelseinstituttet (FHI).

Utbildningen är tänkt som en påbyggnadsutbildning framför allt för personal inom hälso- och sjukvården. Kunskap och kompetenshöjning i smittskyddsfrågor och vårdhygien är centralt för arbetet med att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens.

Läs mer

Läs mer information från FHI (norska) (länk borttagen 2019-06-04)

Kategori: Nyhet