Vi har valt att översätta en del av vårt informationsmaterial till teckenspråk som ett led i vårt arbete att göra vår webbplats mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I översättningen berättar vi om vårt övergripande uppdrag och vad som ingår i det. Här kan du ta del av filmen.

Motsvarande information finns också översatt till våra nationella minoritetsspråk.

Kategori: Nyhet