Om Folkhälsomyndigheten på fler språk

Publicerat

Nu finns information om Folkhälsomyndigheten på teckenspråk och på våra nationella minoritetsspråk.

Vi har valt att översätta en del av vårt informationsmaterial till teckenspråk som ett led i vårt arbete att göra vår webbplats mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I översättningen berättar vi om vårt övergripande uppdrag och vad som ingår i det. Här kan du ta del av filmen.

Motsvarande information finns också översatt till våra nationella minoritetsspråk.

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan