Totalt fördelas 15 miljoner kronor till 29 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt ansökte 47 organisationer om sammanlagt nära 69 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Folkhälsomyndigheten har därför ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen. Arbetet är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, däribland den ideella sektorn vars insatser på området är betydelsefulla.

Läs mer

Organisationer som fått medel (PDF, 129 kB)

Om verksamhetsbidraget [Länk borttagen]

Kategori: Nyhet