Bedrägeriförsöken har riktats till privatpersoner som kontaktas av Facebookanvändare under olika varianter på namnet Johan Carlson, exempelvis Johan Henriksson Carlsson, med generaldirektörens foto och information att Johan Carlson skulle arbeta på Socialstyrelsen.

Via det falska användarkontot erbjuds privatpersoner en större summa pengar mot vad som sägs vara deltagande i olika enkätundersökningar och liknande.

Vid tidigare och liknande bedrägeriförsök har enskilda uppmanats att på olika sätt att bidra med pengar till behövande grupper i samhället.

Folkhälsomyndigheten vänder sig aldrig till allmänheten med förfrågningar om ekonomiskt bistånd, eller med erbjudande om ersättning för att delta i enkätundersökningar. Den som får en sådan förfrågan uppmanas att absolut inte lämna några pengar eller uppgifter om sig själv – och inte heller uppge sitt kontonummer eller liknande – utan bör i stället omedelbart göra en anmälan till polisen.

Folkhälsomyndigheten polisanmäler bedrägeriförsöket. Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anmäler också falska konton till Facebook så snart vi får kännedom om dem, så att Facebook kan radera profilerna.

Kategori: Nyhet