– Det kommer att innebära stärkt stöd för personer som lever med hiv och att arbetet med hivprevention utvecklas ytterligare, säger Malin Wallin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

För 2018 års ansökningsomgång inkom totalt 57 ansökningar från ideella organisationer runt om i landet, varav en majoritet hade ett tydligt hivpreventivt fokus. Sammanlagt ansökte organisationerna om knappt 69 miljoner kronor.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att fördela verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete på regional och lokal nivå.

Syftet med bidraget är att förebygga spridning av hiv samt att minska konsekvenserna av sjukdomen för samhället och den enskilde. Insatserna som finansieras ska stödja det arbete som bedrivs av landsting och kommuner avseende hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

Nytt för i år är att Folkhälsomyndigheten fördelar medel direkt ut till de ideella organisationerna. Tidigare har medel ansökts lokalt via regioner, landsting och kommuner.

Se vilka som har tilldelats bidrag

Kategori: Nyhet