Arbetsprogrammet för 2018 inom EU:s hälsoprogram 2014–2020 är nu publicerat av EU-kommissionen. Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier för ansökan om medel för finansiering. Budgeten är cirka 66 miljoner euro.

Den 30 januari anordnar kommissionen ett webbinarium om arbetsprogrammet 2018 som är öppet för alla.

Den 7 mars 2018 arrangerar Folkhälsomyndigheten ett informationsmöte om EU:s hälsoprogram och om årets arbetsplan på Folkhälsomyndigheten i Solna. Kommissionen kommer att delta på informationsmötet, och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsa, vars främsta syfte är att förbättra hälsan bland medborgarna och minska ojämlikheter i hälsa. Det nuvarande programmet började gälla år 2014 och sträcker sig fram till år 2020. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt i Sverige för hälsoprogrammet.

Läs mer

Läs mer om EU:s hälsoprogram

Kategori: Nyhet