I fjol rapporterades 2 550 fall av gonorré, enligt preliminär statistik från Folkhälsomyndigheten. Det kan jämföras med 1 778 fall 2016, och är en ökning med 44 procent. Det är den största ökningen på ett år hittills.

Diagram som visar antal fall av gonorre

Utvecklingen är densamma i ett flertal länder i västra Europa och i USA. I Sverige är ökningen störst i Stockholms län, men ses även i övriga län med några få undantag. Förekomsten i Stockholm är nu 63 fall per 100 000 invånare medan den på nationell nivå är 25 fall per 100 000 invånare.

Liksom tidigare ses flest fall i gruppen män som har sex med män (MSM) där ökningen är 59 procent sedan 2016, men även bland heterosexuellt smittade män och kvinnor är ökningen påtaglig: 30 procent respektive 43 procent. Andelen fall som anmäls som symtomfria bärare har ökat till 45 procent 2017, att jämföra med 25 procent 2008.

– Känsligare diagnostik kan vara en del av förklaringen till ökningen, och att fler provtas sedan urintest med kombinerad analys för klamydia och gonorré började användas för några år sedan, men det är sannolikt inte hela förklaringen, säger Jerker Jonsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten analyserar möjliga orsaker till utvecklingen. En sådan orsak kan vara ett ökat sexuellt risktagande bland MSM. Även klamydia har ökat i gruppen (med 15 procent i fjol jämfört med 2016) medan klamydia som heterosexuell smitta har slutat att öka sedan några år tillbaka.

Det är viktigt att de som bär på gonorré hittas och får behandling. Lättillgänglig provtagning, såsom möjlighet till drop-in-besök som komplement till besök som kan bokas, är betydelsefullt för att underlätta testning. Det räcker inte med enbart urinprov för att säkert utesluta gonorré. Även svalg och ändtarm bör provtas.

– Det är viktigt att alla som jobbar med frågor om hälsa och sexualitet uppmärksammar behovet av att förebygga och testa för gonorré. Då ökar förutsättningarna för en god sexuell och reproduktiv hälsa på lika villkor i alla grupper i befolkningen, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta: Gonorré

  • Gonorré är en sexuellt överförd infektion som orsakas av en bakterie. Infektionen behandlas med antibiotika.
  • Kondom skyddar mot smitta vid samlag, men gonorré kan även överföras via exempelvis fingrarna.
  • Att vara symtomfri bärare är vanligare vid positivt prov från ändtarm, svalg och livmoderhals än från urin eller urinrör.
  • De självtester för gonorré som finns att köpa på nätet eller på apoteket är bara gjorda för provtagning på urin eller som vaginalprov.

Läs mer

Läs sjukdomsinformation om gonorré

Kategori: Nyhet