Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020.

Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Planen innehåller även internationella insatser i enlighet med regeringens mål. Fokus är på sådana insatser som kräver samarbeten mellan myndigheterna och andra aktörer.

Handlingsplanen är Sveriges tredje nationella plan.

Läs mer

Läs och ladda ner Tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020

Läs mer om antibiotikaresistens på webbplatsen Skydda antibiotikan eller på Facebook

Kategori: Nyhet