Myndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den andra årliga rapporten från det arbetet.

Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och de insatser som andra nationella myndigheter och organisationer gör för att minska suicid. Den ideella sektorn har genom de medel som Folkhälsomyndigheten fördelat under året haft möjlighet att utveckla sin verksamhet genom bland annat ökade stödinsatser och utbildningar.

Även nyheter inom suicidforskningen och aktuell statistik presenteras i rapporten.

– Frågan om suicid har blivit mer synlig i medierna och samhällsdebatten under 2017. Att arbetet med suicidprevention går framåt märks också genom att fler landsting och regioner uppger att de arbetar med att förebygga självmord utanför den kliniska verksamheten under 2017 jämfört med 2015 då de tillfrågades förra gången, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta om suicid

  • 2016 dog 1134 personer av suicid i Sverige, 783 män och 351 kvinnor. Vidare registrerades 344 så kallade oklara dödsfall där det fanns misstanke om suicid.
  • Suicid förekommer i större utsträckning bland män jämfört med kvinnor, och i större utsträckning bland äldre jämfört med yngre.
  • 2016 var suicid är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldern 15–29 år, och den näst vanligaste dödsorsaken bland män i samma ålder.
  • För män var suicidtalet 2016 det lägsta under perioden 1990–2016.

1134 personer dog av suicid 20161134 personer dog av suicid 2016

Folkhälsomyndigheten presenterar också samlad information i form av fakta och kunskapsunderlag på webbplatsen Suicidprevention.se.

Läs mer

Ladda ner rapporten Suicidprevention 2017

Kategori: Nyhet