Totalt fördelas 10 miljoner kronor till 17 organisationer. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera de insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration.

Totalt ansökte 23 organisationer om sammanlagt 30 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Organisationer som fått medel

Kategori: Nyhet