Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Att utbilda personal att känna igen riskfaktorer för suicid och behandla depression via insatser som integrerar flera vårdgivare minskar risken för suicidalt beteende.

Resultaten kommer från en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Även insatser utanför primärvården kan vara effektiva för att förebygga suicidalt beteende bland äldre. Det handlar till exempel om läkemedels- och psykoterapibehandling, telefonrådgivning för äldre i riskzon och breda samhällsbaserade insatser i områden där suicidtalen för äldre är höga. Detta blad i serien Utblick folkhälsa riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer

Utblick folkhälsa: Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Kategori: Nyhet