På grund av mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen kommer alla barn i regionen att erbjudas kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) från 12 månaders ålder i samband med besök på BVC. Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ska den första dosen MPR-vaccin erbjudas vid 18 månaders ålder. Programmet ger samtidigt möjlighet att ge den första MPR dosen från 12 månaders ålder, vilket rekommenderas om man till exempel reser med sitt barn till områden med pågående utbrott. I Sverige vaccineras mer än 96 procent av alla barn mot MPR före två års ålder.

Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande om den första MPR-dosen bör tidigareläggas inom det nationella vaccinationsprogrammet och vilken ålder som i så fall vore lämplig. Utredningen omfattar bland annat MPR-vaccinens effekt och säkerhet vid olika åldrar. Den ska också belysa hur en tidigareläggning kan påverka barnhälsovårdens verksamhet och vilka effekter den kan få på sjukdomsbördan och immuniteten bland små barn och befolkningen i stort.

Folkhälsomyndigheten ser inget skäl för andra landsting och regioner att tidigarelägga vaccinationen i detta skede. Risken för smittspridning i landet fortsätter att vara låg och resultatet av Folkhälsomyndighetens pågående utredning, som kommer att avslutas under 2018, bör inväntas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Kompletterande vaccination av vuxna och tidigarelagd vaccination av barn under 18 månaders ålder bör särskilt prioriteras inför utlandsresor och vid pågående utbrott.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen [Länk borttagen 2020-12-30]

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2016:51) om vaccination av barn

Vaccinationsstatistik barnhälsovård

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om MPR-vaccination

Kategori: Nyhet