Just nu är det väldigt varmt i stora delar av landet. Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Funderar du över dina mediciner och värmen bör du kontakta din vårdgivare.

Om du som privatperson upplever att din eller dina anhörigas hälsa påverkas negativt uppmanas du att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. På 1177.se kan du hitta fakta och råd.

Har du som privatperson problem med värme i din lägenhet som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemen inte blir åtgärdade kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. När det gäller värmen på din arbetsplats är det din arbetsgivare du ska kontakta i första hand.

Läs mer

Informationsmaterial om värmeböljor

SMHI

Kategori: Nyhet