Elektroniska remisser stärker patientsäkerheten ytterligare

Publicerat

Nu kan beställning av Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska analyser göras elektroniskt. E-remiss och e-svar ger ett snabbare flöde, en säkrare hantering av provsvaren samt en förstärkt patientsäkerhet.

Anslutning till Folkhälsomyndighetens e-remiss/e-svar sker via LabPortalen, en webbapplikation för elektronisk hantering av remisser och provsvar.

-Vår förväntan är att så många som möjligt ska ansluta till e-remiss/e-svar men tillsvidare behåller vi vår pappersremiss för de kunder som inte har möjlighet att ansluta sig, säger Anna Risberg chef på enheten för laboratorieutveckling.

Läs mer och anmäl dig

Kategori: Nyhet

Kontakt

Anna Risberg
Tfn: 010-205 21 38

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan