Anslutning till Folkhälsomyndighetens e-remiss/e-svar sker via LabPortalen, en webbapplikation för elektronisk hantering av remisser och provsvar.

-Vår förväntan är att så många som möjligt ska ansluta till e-remiss/e-svar men tillsvidare behåller vi vår pappersremiss för de kunder som inte har möjlighet att ansluta sig, säger Anna Risberg chef på enheten för laboratorieutveckling.

Läs mer och anmäl dig

Kategori: Nyhet