På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen regleras som narkotika från och med den 26 juni 2018 (SFS 2018:538):

  • Flualprazolam och nitrazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner.
  • 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) och 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
  • 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.

För att föra ut eller in ovanstående ämnen i Sverige krävs nu tillstånd från Läkemedelsverket. Tillstånd krävs även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2018:539):

  • NEiH och 3F-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner.
  • 4-fluoroetamfetamin (4-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
  • 3-hydroxieticyklidin (3-HO-PCE) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
  • 4-hydroxibutyrfentanyl och isopropyl-U-47700 som tillhör gruppen opioider.

Från och med den 26 juni 2018 krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet