Pappa med barn på sina axlar i skogenFoto: Anna Lundstedt, ScandinavBarn som föds i Sverige idag kan vara mottagliga för mässling tidigare än förut. Detta eftersom barn får lägre nivåer av antikroppar mot mässling under fostertiden om mödrarna har fått sin immunitet genom vaccination.

Därför påbörjade Folkhälsomyndigheten 2016 ett omfattande arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag för när det är mest lämpligt att erbjuda MPR-vaccinationen inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

– Risken att smittas av mässling i Sverige är mycket låg. Det bidrar till att vi håller fast vid det nuvarande vaccinationsprogrammet. Vi bedömer också att vaccinet har bra effekt både på kort och lång sikt om barnet är runt 18 månader vid vaccinationen, säger epidemiolog Hélène Englund.

Vaccination i situationer med ökad risk

Det finns tillfällen då det ändå är klokt att vaccinera innan den ordinarie tidpunkten. Utomlands kan risken att smittas av mässling vara högre, liksom i samband med större utbrott i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att barn över 9 månaders ålder erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund vid ökad smittrisk, t.ex. inför utlandsresor och i berörda områden vid utbrott i Sverige.

Även vuxna rekommenderas vaccination

Det är inte bara barn som löper risk att smittas vid utlandsresor. Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna ser över behovet av kompletterande vaccination mot mässling just inför utlandsresor.

– För att förebygga fall och utbrott av mässling är det viktigt att så många som möjligt har ett skydd. På så sätt skyddas även de minsta barnen som ännu inte har vaccinerats, säger Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogram.

Läs mer

Kunskapsunderlag - Tidpunkt för första dosen vaccin
mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar om MPR-vaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Mer om vaccin på vaccinfunkar.se

Kategori: Nyhet