Åtalet som gällde framkallande av fara för annan ogillades av HD som anser att det inte förelegat en konkret fara för smitta eftersom personen har en välinställd behandling mot hiv. Därmed fastställer HD såväl tingsrättens som hovrättens domar.

HD har hämtat in ett yttrande från Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell har hörts som sakkunnig.

– Vi välkomnar domen eftersom rättsläget har varit oklart. Ett tidigare prejudikat som fram till idag varit vägledande var byggt på föråldrad kunskap. Idag finns det kunskap om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion, säger Anders Tegnell som var kallad som expertvittne till huvudförhandlingen.

Folkhälsomyndigheten anser att varje enskilt fall ska bedömas med utgångspunkt från om personen som lever med hiv har en välinställd behandling eller inte. Den som lever med hiv och som har en välinställd behandling ska inte kunna åtalas för framkallande av fara för annan eftersom risk för smittöverföring inte föreligger.

- Domen är viktig och förhoppningsvis bidrar den på sikt till att minska stigma och diskriminering i relation till hivinfektion, säger Anders Tegnell.

Personer som lever med hiv i Sverige förväntas idag leva lika länge som personer som inte har hiv. Infektionen går inte att bota men det finns effektiv medicinsk behandling som för flertalet bidrar till omätbara virusnivåer vilket minimerar risken att överföra hiv till andra.

HD:s pressmeddelande (länk borttagen)

Folkhälsomyndighetens rapport om smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Kategori: Nyhet