EU:s narkotikabyrå, EMCDDA släpper idag den 7 juni sin rapport "Den Europeiska narkotikarapporten 2018: trender och utveckling". Rapporten beskriver narkotikasituationen i Europa och analyserar utvecklingen inom olika områden, till exempel narkotikamarknaden, narkotikaanvändning, narkotikarelaterade skador samt förebyggande insatser. Tillsammans med rapporten publiceras också "Country drug reports" som innehåller sammanfattningar av den nationella narkotikasituationen i EU:s 28 medlemsländer, samt Turkiet och Norge.

Cannabis är den vanligaste drogen i Europa men narkotikaanvändningen omfattar numera ett stort antal substanser. Dessutom är bruk av flera substanser vanligt bland användarna.

- Rapporten visar att tillgången till olika droger överlag är stor på den Europeiska marknaden. Marknaden utvecklas ständigt, både för att möta efterfrågan och för att undgå tillgänglighetsbegränsande åtgärder som medlemsländerna infört, säger Joakim Strandberg.

51 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången i Europa under 2016. I rapporten belyses de utmaningar och skadeverkningar som följer bruket av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger. Nya syntetiska opioider är en av de substansgrupper som är särskilt oroande. Även om de spelar en mindre roll på hela den europeiska narkotikamarknaden utgör nya syntetiska opioider ett hot mot både individen och folkhälsan.

Runt 9000 dödsfall på grund av överdos av narkotika beräknas ha inträffat i EU samt Turkiet och Norge under 2016. Rapporten visar att de flesta länder rapporterade ökningar, medan den höga narkotikarelaterade dödligheten som observerats i Sverige under flera år såg ut att minska under 2016.

Åtgärder för att förebygga användning och skador relaterade till narkotika är en viktig del i hanteringen av narkotikasituationen. Till exempel är naloxonprogram, för utdelning av naloxonläkemedel (opioidantidot) och sprututbytesprogram, som bland annat ger tillgång till sterila injektionsverktyg och basal hälso- och sjukvård , etablerade åtgärder i flera länder. Naloxonprogram fanns i 10 europeiska länder 2016. Även Sverige startar nu upp program för att tillgängliggöra naloxonläkemedel till riskgrupper som en åtgärd i arbetet för att minska de narkotikarelaterade dödsfallen.

EMCDDA: European Drug Report 2018

Kategori: Nyhet