Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapporter innehåller sammanställningar av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver det aktuella kunskapsläget. Ett viktigt underlag för rapporterna är resultaten från miljöhälsoenkäterna där ett stort urval av den vuxna befolkningen har besvarat frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär.

I Folkhälsostudio kan du själv söka fram statistik utifrån de variabler du väljer och skapa egna presentationer – med olika typer av diagram och kartor. Grafiken kan dessutom animeras för att följa utvecklingen över tid.

Nu finns data från tre miljöhälsoenkäter upplagd i Folkhälsostudio. Data från enkäterna 1999, 2007 och 2015 finns med i verktyget och data kan även visualiseras på regional nivå (län).

Så här kan du enkelt göra en karta:

  1. Gå in i verktyget (gul knapp)
  2. Filtrera i högerlista genom att t.ex. bocka för "Miljöhälsoenkäten" och "Icke smittsamma sjukdomar & besvär".
  3. Bocka för t.ex. variabeln "Allergi eller överkänslighet"
  4. Klicka på knappen "Fortsätt till visualisering"
  5. Välj layout (en vy)
  6. Välj Karta

Klart!

Vad som visas default är andelen kvinnor som har pollenallergi per län, vilka är rangordnade. Växla till andra allergier eller ändra kön genom att klicka i rubriken. Läs om fler funktioner i manualen (PDF, 579 kB) .

Data kan även hämtas hem via Folkhälsodata i tabellform.

Kategori: Nyhet