Maj

  • Ökad kartläggning av antibiotikaresistensen i Sverige

    Publicerat

    Nu börjar Folkhälsomyndigheten att publicera både nationella och regionala rapporter årligen om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige. De första gäller stafylokocker…

  • Smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 – årsrapporter

    Publicerat

    Under 2017 fortsatte den minskande trenden för de flesta anmälningspliktiga sjukdomar, till exempel tuberkulos och hepatit B. Undantag är den snabba ökningen av gonorré och det nu avslutade utbrottet…

Gå till toppen av sidan