Folkhälsomyndigheten publicerar idag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong.

– De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande" för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 92 procent, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

Kommunerna är ansvariga för provtagning av strandbad och ska informera de badande om vilken bedömning som badet har fått. Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Läs mer

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten

Här kan du se vilken klassificering som din badplats har

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2018" [Länk borttagen 2020-09-04]

Läs mer om EU-bad, bland annat "Frågor och svar"

Kategori: Nyhet