Välkommen till en konferens där du får ta del av exempel som bidrar till social hållbarhet och jämlikhet i hälsa med Agenda 2030 i fokus. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer.

Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här (länk borttagen 2019-08-01)

Kategori: Nyhet