Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Flualprazolam och nitrazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner.
  • 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE) och 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
  • 3-fluoroetamfetamin (3-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • NEiH och 3F-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner.
  • 4-fluoroetamfetamin (4-FEA) som tillhör gruppen fenetylaminer.
  • 3-hydroxieticyklidin (3-HO-PCE) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
  • 4-hydroxibutyrfentanyl och isopropyl-U-47700 som tillhör gruppen opioider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet