Enligt tobakslagen, som grundar sig i EU:s tobaksproduktdirektiv från 2014, får smaksatt tobak inte förekomma på marknaden. Inte heller filter, papper eller kapslar får smaksättas, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (8§ HSLF-FS 2016:42).

Folkhälsomyndigheten har ansvar för den centrala tillsynen i tobaksfrågor och är också den myndighet som meddelar föreskrifter på området, på uppdrag av regeringen.

Eftersom det finns signaler om att klickcigaretter med mentolsmak återlanseras i Sverige, och att cigaretterna finns i vissa butiker, har vi nu fattat beslut om att inleda ett tillsynsärende.

– Ur ett folkhälsoperspektiv beklagar vi att klickcigaretter återlanseras, rökning är mycket skadligt för hälsan, säger Ellen Jones, chef för enheten för produktkontroll på Folkhälsomyndigheten.

Tobaksproduktdirektivet har en övergångsbestämmelse för cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak, som mentol. Den gäller fram till 20 maj 2020 – från detta datum är alla smaksatta tobaksprodukter otillåtna i hela EU.

– Vi vet att flera andra medlemsstater har gjort samma tolkning av övergångsbestämmelsen som vi har gjort i Sverige, men ytterst är det domstol som tolkar lagstiftningen, säger Ellen Jones.

Kategori: Nyhet