Intresseanmälan för uppdragsforskning inom ANDT-området

Publicerat

Folkhälsomyndigheten tar nu initiativ för att stödja uppdragsforskning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Intresseanmälan kan göras för två olika uppdrag som gäller skolan respektive lokalsamhället. Sista ansökningsdag är 20 juni.

Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap.

I det ena uppdraget vill Folkhälsomyndigheten ta fram ett kunskapsunderlag och utvärdera framgångsrika faktorer vid implementering av ANDT-förebyggande arbete inom grundskolan.

– Det finns idag ökande kunskap kring hälsofrämjande metoder i skolan. Samtidigt saknas det kunskap om hur de kan implementeras och förankras på ett sätt som gör dem hållbara över tid, säger Annmarie Wesley, utredare på enheten för drogprevention. Det är bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten nu tar initiativ till detta uppdrag.

I det andra uppdraget vill Folkhälsomyndigheten utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp. Metoden innebär att kommunen har möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl och tobaksvaror förvissar sig om att kunden fyllt 18 år.

– Förhoppningen är att detta uppdrag ska bidra till användbar kunskap om effekterna av den etablerade tillsynsmetoden kontrollköp, och vilka faktorer som påverkar implementeringen, säger Annmarie Wesley.

Läs mer

Mer information om de två uppdragen och hur ni kan ansöka.

Intresseanmälan avseende hälsofrämjande och ANDT- förebyggande arbete i skolmiljö - utvärdering av implementering (länk borttagen 2019-10-28)

Intresseanmälan avseende utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp (länk borttagen 2019-10-28)

Kategori: Nyhet

Kontakt

Annmarie Wesley
Tfn: 010-205 21 08

Kontakt

Elisabet Olofsson
Tfn: 010-205 29 57

Presstjänst

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan