Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap.

I det ena uppdraget vill Folkhälsomyndigheten ta fram ett kunskapsunderlag och utvärdera framgångsrika faktorer vid implementering av ANDT-förebyggande arbete inom grundskolan.

– Det finns idag ökande kunskap kring hälsofrämjande metoder i skolan. Samtidigt saknas det kunskap om hur de kan implementeras och förankras på ett sätt som gör dem hållbara över tid, säger Annmarie Wesley, utredare på enheten för drogprevention. Det är bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten nu tar initiativ till detta uppdrag.

I det andra uppdraget vill Folkhälsomyndigheten utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp. Metoden innebär att kommunen har möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl och tobaksvaror förvissar sig om att kunden fyllt 18 år.

– Förhoppningen är att detta uppdrag ska bidra till användbar kunskap om effekterna av den etablerade tillsynsmetoden kontrollköp, och vilka faktorer som påverkar implementeringen, säger Annmarie Wesley.

Läs mer

Mer information om de två uppdragen och hur ni kan ansöka.

Intresseanmälan avseende hälsofrämjande och ANDT- förebyggande arbete i skolmiljö - utvärdering av implementering (länk borttagen 2019-10-28)

Intresseanmälan avseende utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp (länk borttagen 2019-10-28)

Kategori: Nyhet