Nätverksmötet IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) inleds den 28 maj med tematiska kunskapsutbyten i Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra platser i Europa.

Temat i år är gränsöverskridande brobyggen, ”Building bridges beyond borders”.

– Tanken är att det ska uttrycka mötets anda, att det krävs gränsöverskridande samverkan och gott ledarskap inom alla sektorer för att nå resultat. Målet ät ett samhälle där psykisk hälsa under hela livet är i centrum i alla miljöer och oavsett funktionshinder, säger Johanna Ahnquist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Parallellt med IIMHL äger nätverksmötet IIDL (International Initiative for Disability Leadership) rum, där fokus ligger på psykisk hälsa och social inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Arrangemangen sker i nära samråd med Nationella samordnaren för utveckling och samordning inom området psykisk hälsa, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler intressanta ledare, forskare och experter från olika läder medverkar i IIMHL och IIDL.

Läs mer

Läs mer och se filmer på nätverksmötets webbplats (engelska)

Kategori: Nyhet